Tot was

Kijken naar was is een intieme bezigheid
Niet alleen vanwege het ondergoed,
ook het hemd hangt leeg en weerloos aan de lijn
en wie er onder moeders rokken kijkt
ontdekt aanwezigheid in het afwezig zijn

Uitgetrokken, in de mand gedaan, uitgezocht,
van mand naar machine, nat uitgewrongen wasgoed
opgehangen, zwaar doorhangend van het vocht;
van druppels droog naar luchtig opbollend
zweet de was zeepgeur, ademt uit en in
op de wind die trekt en duwt, niet opgeeft

hoewel de moeder telkens zegeviert
waar zij de was stevig vastgeknepen heeft