Het leit daar zo zoetjes

Hij kust haar, zegt
Jij maakt het warm, de
ruimte is heel blauw en kil
en zij, zij wil vervolgens
steeds maar geheime tekens schrijven

De reden is, hij staat zo
kaal daar onder haar
Zij snijdt de scalp van zijn
verstand, en ziet van boven
op hem neer, leer, leren, vindt ze,
messcherp

Wat moet het worden?
Neem nu een man, een vrouw
Zij brengen een kind voort
Wachtend blikt hij, herneemt
het woord, legt uit hoe te reizen

van a naar b in het kwadraat
Zij ziet hem na, neemt
het kind op, het krijt
Ze denkt: wij moeten
bij de les blijven, wiskunde leren