De gans waakt

Rekt hij de hals in
steile verontwaardiging, duikt
Zakt poten weg in verengat
Diepmaag blaast, zwelt, neigt
Zijn krop verbolgen dikt zich
Een klok als druist gaat slaan
Strekt, opent sneb, slaat aan:

gák gák gák…