Breitner in bruikleen

Bij het schilderij De Storm

Hier wil ik blijven, want
het is niet af. De rand
van deze stad is in onvaste
lijnen uitgelegd, nee, alles
wat met opzet zo gemaakt
is weg, en voor mijn oog
alleen nog wat ik zeg:
Het is open, alles is er,
niets te doen

Ach ja, wat scheepsmasten,
die roodstenen wal, een
vlakte, stuivend zand, de
storm die binnenin woedt,
spreekwoordelijk
Voor mij geen strak omzoomde
stad, ik zoek de rafelrand, de
altijd lege plek waar ik mijn
echo’s hoor verwaaien, daar
is wijdte, ik laat er niets achter