Krijtvast

Als eens de zee verdwenen van
myriaden van zeewezens de schilden
licht naar beneden gezonken puin-
wallen, rollende keien en leem
Fossielen gevat, geplet, verloren dan
indrukken, diep, uiteindelijk
roemrijke sporen van botten en kaken

Krijtvast gelaagd, de basis verborgen
draagt aarde en vrucht
Erboven staan luchten, vallende
bomen, erosie, slijping, daal af
en ontbloot nu de zee herbegint
vol kleurige vissen met strepen
als schichten blikken zij hun oer-
vorm: Zo was het verleden eens
nog eerder, bleker en kalkachtig